Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Scoala Primara Sincron , CONTACT : 031-101.40.69 , 0722.243.877

MENIUL

Autentificare


Educaţia din şcoala noastră va respecta şi îmbogăţi sistemul educaţional curent, identificându-se totodată printr-o ofertă educaţională specializată şi diferenţiată.

Intregul demers didactic va urmări susţinerea nevoilor individuale ale şcolarilor, luându-se în calcul potenţialul fiecărui copil ce va creea astfel un mediu armonios bazat pe:

   ü un număr mic de elevi în clasă, (maxim 20 de copii), facilitând astfel desfăşura-rea activităţilor şcolare cu atenţie deosebită pentru fiecare în parte;

   ü personal didactic specializat cu experienţă şi înaltă pregătire profesională ce poate continua procesul educativ început în grădiniţă;

   ü efectuarea   temelor   în   şcoală    sub    forma    unor   ore   de consolidare,îndru-maţi fiind de învăţătoarele fiecărei clase;

   ü derularea unor proiecte la nivelul şcolii care să antreneze elevii şi cadrele didac-tice în parteneriate şi schimb de experienţă

   ü organizarea permanentă  a  unor  activităţi  extracurriculare, vizionări de spec-tacole, vizite la muzee, teatre, excursii, tabere, etc;

   ü evaluări şcolare şi semestriale corespunzătoare activităţii de învăţare (fişe de lu-cru, caracterizări, rapoarte);

   ü comunicare promptă a rezultatelor evaluărilor, a absenţelor şi observaţiilor ca-drelor didactice către părinţi;

   ü consiliere   şcolară   şi   consultaţii   cu   părinţii   prin   întâlniri individuale ori de câte ori sunt solicitări;

   ü  pregătiri intensive pentru concursuri şcolare;

   ü  limba engleză zilnic;

   ü educaţie bazată pe motivaţie cu premii surpriză (diplome, rechizite, petreceri, carnavaluri, etc);

   ü o paletă largă de activităţi opţionale (dans, actorie, arte marţiale, club de expe-rimente, limba engleza, limba germana, logopedie);

   ü cluburi sau ateliere de lucru;

   ü control şi asistenţă medicală;

   ü servicii de masă (bucătărie proprie);

   ü servicii de transport;

   ü asigurarea pazei şi protecţiei prin firmă specializată.

 

            CURRICULUM

 

Continuând specificul programei din grădiniţa, in scoala noastră lecţiile se vor desfăşura conform curriculum-ului naţional elaborat de M.E.N. (potrivit nivelului de vârsta).

Acesta va fi completat cu metode moderne de invatare si predare, imbogatit cu studierea limbii engleze si suplimentat cu cercuri sau cluburi de arta si sport.

Deşi se va utiliza predarea frontala, preponderent se vor aplica tehnici si metode alternative, respectând totodată lucrul individual si cel in grupuri mici in scopul asimilării informaţiilor si respectării ritmului propriu de invatare al fiecărui copil.

 

LIMBI STRĂINE

 

Contactul cu limba engleza are loc in primul an de grădiniţa cu atenţie pe abilităţile psiho-motorii (mişcări, acţiuni).

In anii de scoală se va pune accent pe dezvoltarea abilitaţilor de vorbire, citire si scris astfel incat copiii sa poată trece cu succes toate examenele de testare.

 

 

 

INSCRIERE :

Copyright © 2022 Scoala Sincron Rights Reserved.